Met Bouw En Renovatie Samenhangende Services

We proberen in een zo vroeg mogelijk stadium in de ontwerpfase van een project betrokken te zijn zodat we het project efficiënter kunnen beheren, kunnen zorgen voor passende bouwmethoden en eventuele problemen zo vroeg mogelijk te identificeren om het ontwerp daar op aan te kunnen passen voor de bouw daadwerkelijk van start gaat.

Dit houdt gedetailleerde pre-constructie planning in, wat cruciaal is voor een succesvol bouw en tijdige oplevering. Het geeft de cliënt en ons team een duidelijk pad om te bewandelen van de voorbereidingen, naar de bouw en naar de voltooiing van de werkzaamheden.

Verantwoordelijk zijn voor bouw- en renovatie betekent werken met doordachte methodes, volgordes en procedures.
Clienten voorzien van kostenoverzichten, het leveren van kwaliteit, transparant inventaris beheer, het volgen van en rapportage m.b.t de voortgang.
Vootdurend contact en overleg met de clienten wat betreft de voortgang van de werkzaamheden.
Aanschaf, logistiek, levering, ontvangst en geschikte opslag voor alle materialen.
Coordinatie met overheidsinstanties, bestuursorganen en nutsbedrijven.